پروفایل

Primary fields

نام زینب
نام خانوادگی حاجی خانیان
لقب HajiKhanian
نام قابل نمایش زینب حاجی خانیان
تحصیلات / زمینه فعالیت

طرحواره درمانگر، مشاوره قبل از ازدواج، زوج درمانی،
درمان اختلالات خلقی(دو قطبی و افسردگی) و درمان اضطراب