پروفایل

دکتر بهناز عباسی راد

Primary fields

نام دکتر بهناز
نام خانوادگی عباسی راد
لقب B.abasi
نام قابل نمایش دکتر بهناز عباسی راد
تحصیلات / زمینه فعالیت

روان درمانگر پویشی
زوج درمانی و درمان فردی
۱۵ سال سابقه درمان در حیطه کودک و فردی وخانواده
در کانون کودکان ونوجوانان
مرکز مشاوره نور دانشگاه پیام نور
مرکز مشاوره شکرانه
مرکز مشاوره حضور نو
کارگاه های گروهی وآموزش ومشاوره در مناطق شهرداری ۹و۶ و۵و۲