مشخصات خود را فراموش کردید ؟

با سلام و احترام

در این پرسشنامه ۲۷ جمله ارائه شده است. در هنگام پاسخ به جملات لطفا مشخص کنید هر عبارت تا چه حد در مورد شما صحت دارد. آنگونه که در مورد شما صدق می‌کند پاسخ دهید و نه آنگونه که تصور می‌کنید باید باشد. لطفا هر عبارت را جداگانه در نظر بگیرید.

بالا