قوانیـن و مقررات مرکز شکرانه

مرکز مشاوره شکرانه همچون سایر مراکز خدمات روانشناسی قوانین و مقرراتی دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد:

– تمام هزینه های مشاوره و روانشناسی بر اساس تعرفه سازمان نظام روانشناسی محاسبه میشود.

– زمان جلسات مشاوره براساس قوانین سازمان نظام روانشناسی حداقل ۴۵ دقیقه و حداکثر ۱ساعت است.

– همکاران عزیز موظفند طبق قوانین ، شئونات اسلامی و پوشش مناسب را رعایت کنند.

– تمامی اطلاعات و پرونده های مراجعین محترم به هیچ عنوان از مرکز شکرانه خارج نمیشود و به صورت محرمانه از آنها نگهداری میشود.

– در این مرکز هیچ گونه ارتباطی خارج از چهارچوب درمانی صورت نمیگیرد.

از همکاران و مراجعین محترم کمال تشکر و قدردانی را داریم.