مشخصات خود را فراموش کردید ؟

سؤالات متـداول

تفاوت روانشناسی با روانپزشکی چیست؟

تفاوت اصلی در روش کار روانشناسان و روانپزشکان این است که روانشناسان بر روی ذهن افراد تاثیر می‌گذارند و قالب فکری آدم‌ها را تغییر می‌دهند،روانشناسان بر روی افکار و احساسات انسان تاثیر می‌گذارند و به کمک روانسنج و تست های تشخیصی، اول ریشه مشکلات انسان را پیدا می‌کنند و روان درمانی می‌کنند. در حالی که روانپزشکی از روش دارودرمانی استفاده می‌کند. روانپزشک اغلب کار روانشناس را ادامه می دهد و در کنار روان درمانی او درمان‌ دارویی را در پیش می‌گیرد. روانشناس با تشخیص اختلال روانی فرد، بدون استفاده از دارو و عموما از طریق شناخت‌درمانی یا... سعی می‌کند که مشکل را برطرف کند. باید گفت که روش دارو‌درمانی به تنهایی موثر نیست و این دو شاخه مکمل هم می‌باشند. اگر بیماری پس از مراجعه‌ به روانشناس نتیجه نگرفت و قادر به تغییر رفتارهای خود نبود، به روانپزشک معرفی خواهد شد تا از طریق دارودرمانی بهبود یابد.

روانسنج کیست و چه میکند؟

همانگونه که برای تشخیص نیاز های فیزیو لوژیک انسان در بیمارستان ها آزمایشگاه وجود دارد در مرکز مشاوره روانسنج میتواند به وسیله ی آزمون های روانی برای تشخیص اختلالات ، هوش ، استعداد آنالیز شخصیت یا خود شناسی و ... میتواند بسیاری از مسائل را همراه با مصاحبه بالینی تشخیص دهد. باید گفت که روش دارو‌درمانی به تنهایی موثر نیست و این دو شاخه مکمل هم می‌باشند. اگر بیماری پس از مراجعه‌ به روانشناس نتیجه نگرفت و قادر به تغییر رفتارهای خود نبود، به روانپزشک معرفی خواهد شد تا از طریق دارودرمانی بهبود یابد.

كی میتوانم بفهمم كه به نتیجه دلخواه رسیده ام؟

وقتی احساس بهتری داشته باشید، تصمیمات موثرتری در زندگی اتخاذ كنید، احساس كنید كه كنترل زندگیتان در دستتان است، ارتباطات بهتر برقرار كنید و بطور كلی پیشرفت قابل ملاحظه ای در زندگیتان احساس كنی

آیا ممكن است به روانشناس وابسته شوم؟

در ابتدا ممكن است چنین رابطه ای از سوی مراجع ایجاد شود اما در واقع مشاوره وسیله ای است برای اینكه بتوانید از وابستگی هایی كه نامعقول، مضر و یا ناخواسته میباشند رها شوید.

آیا همراه با مشاوره نیازی به دارو نیز می باشد؟

گاهی براساس نوع مشكل نیاز به دارو درمانی نیز وجود دارد كه در آن صورت مشاور از همكاری یك روانپزشك نیز بهره می برد.

روانشناس کیست؟

متخصصان آموزش دیده و مشاوران با تجربه که به منظور کمک به افراد با طیف وسیعی از مشکلات، دوره دیده اند، در مرکزشکرانه مشغول ارائه خدمات هستند. این گروه از متخصصان شامل،روانشناس، روانپزشک ،روانسنج ، مشاور و مددکار می باشند. روانپزشک دکتر طب و متخصص در زمینه روانپزشکی است ودر صورت لزوم اقدام به دارودرمانی می کند. روانشناس با افکار، نگرش ها، احساسات و رفتار سروکار داشته و هم چنین، متخصص روانسنج در آزمون هاي روانشناختی است. مشاوران با رویکردي فردي یا گروهی، زمینه را براي ایجاد تغییراتی مثبت در فرد فراهم می کنند. از جمله، شروع یک مطالعه یا شروع صحبت صادقانه با دوستان و ....) و درباره مسائل تحصیلی، عاطفی، خانوادگی، مذهبی، ارتباطی، حقوقی وغیره ... به شما مشاوره می دهند. مددکاران، بیشرین آشنایی را با منابع حمایت اجتماعی دارند.

در مشاوره چه اتفاقی می افتد؟

مشاوره به معنی پند و اندرز دادن نیست، ویا داراي یک قدرت جادویی براي حل مشکلات با در دست داشتن یک نسخه از پیش آماده نمی باشد. مشاور به دنبال این است که به شما کمک کند تا بر مسائلی که شما را نگران کرده یا به زحمت انداخته، تمرکز کنید و به درك روشنی از آنها برسید. نقش مشاور حمایت کردن، درك کردن، گوش دادن و پاسخ دادن بدون قضاوت و انتقاد است. او به ارزش ها، انتخاب ها و سبک زندگی شما احترام می گذارد. او کمک می کند تا احساساتتان را بشناسید و در مواردي، آنچه را که در لایه هاي زیرین مشکلات کنونی شما وجود دارد، شناسایی کنید. او می تواند در تصمیم گیري ها، انتخاب ها یا تغییراتی که به نفع تان است، شما را یاري کند اما به جاي شما تصمیم نمی گیرد.

روانشناس به حل چه نوع مشکلاتی کمک می کند؟

روانشناس به حل اکثرمشکلات شخصی ، ارتباطی یا هویتی و روان درمانی کمک می کند؛ از جمله، اضطراب، استرس و افسردگی، مشکلات ارتباطی و خانوادگی، مشکلات جنسی و مسائل هویتی. مشاوره هم چنین، می تواند به حل مشکلاتی مانند، سازگاري با فرهنگ جدید، مقابله با شرایط دشوار، تصمیم گیري ها و انتخاب هاي سخت و یا مشکلات خاص مانند اعتیاد، کمک کند. صبر نکنید تا مشکلات، بزرگ و جدي شوند وقتی مشکلات تان خفیف هستند، به مشاور مراجعه کنید، طوري که، بتوان مشکل را سریع تر حل کرد.

آیا مطالبی را که در جلسه مشاوره می گویم، محرمانه می ماند؟

مطالبی که شما در اولین جلسه و در طی جلسات مشاوره مطرح می کنید، محرمانه است. در شرایط عادي، هیچ چیز، به کس دیگري، خارج از مرکز، بدون اجازه صریح شما، باز گو نمی شود . ندرتا، شرایطی وجود دارد که ما این حق را بر خود محفوظ می دانیم که محرمانه بودن را زیر پا بگذاریم. این موقعیت ها، فقط مواردي را شامل می گردد که مشخص شود، خطري جدي سلامت شما یا دیگري را تهدید می کند. لطفا اگر سوالی در این زمینه دارید، با ما تماس بگیرید .اطلاعات مبتنی بر واقعیتی که در فرم اولیه مشاوره و سپس در جلسات مشاوره ارائه می دهید، ممکن است، درقالب آمارهاي بدون نامی، درباره استفاده از خدمات مرکز، گرد آوري شود.

بالا