مشخصات خود را فراموش کردید ؟

دعوت به همکاری مرکز شکرانه

قابل توجـه روانشناسـان و همکاران گرامـی ؛

بدینوسیله به اطلاع می رساند در صورت تمایل شما  به همکاری و یا نیاز به فضای مناسب جهت ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره، مرکز شکرانه برای دوستان واجد شرایط که فرم زیر را تکمیل نموده اند همکاری لازم رابه عمل می آورد.

فرم اطلاعات شخصی

در اسـرع وقت با شما تـماس گرفتـه خواهـد شد

بالا