تست میلون | کاربرد و معرفی مقیاس‌های آن

متخصصان از تست میلون برای تشخیص اختلالات شخصیتی کمک می‌گیرند.

ویژگی‌ها و رفتارهایی که به صورت مکرر تکرار می‌کنیم در قالب شخصیت نمایان می‌شود و اطرافیان ما را با این خصوصیات فردی می‌شناسند. برای سنجش ویژگی‌های شخصیتی، تست‌های روانی معتبری وجود دارد که یکی از آن‌ها تست میلون یا MCMI است که به تشخیص اختلالات شخصیتی کمک می‌کند. تست میلون در سال ۱۹۷۷ توسط تئودور میلون طرح ریزی شد. این تست دارای ۱۷۵ سوال است و مقیاس‌های روایی و بالینی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. تست میلون برای تشخیص اختلالات شخصیتی بزرگسالان کمک گرفته می‌شود و فرد آزمودنی باید حداقل ۱۴ سال سن داشته باشد.

مقیاس های بالینی در آزمون میلون

مقیاس 1 (شخصیت اسکیزوئید): این مقیاس 16 ماده دارد که تیپ منفعل-منزوی تیپ شناسی میلون را مورد بررسی قرار می‌دهد. محتوای این 16 ماده با انزوای رفتاری، عدم احساس لذت، انضباط، اجتناب از روابط نزدیک، احساس پوچی، رفتارهای درون گرایانه، سرکوب عواطف، غیر مسئول بودن و ترجیح دادن تنهایی می‌باشد. افرادی که مبتلا به این اختلال شخصیتی باشند در لذت بردن یا احساس درد ناتوان هستند. این افراد غیر اجتماعی بوده و رفتاری سرد از خود نشان می‌دهند. همچنین نیازهای عاطفی اندکی دارند.

مقیاس A2 ( اجتنابی یا دوری گزین): این مقیاس نیز 16 ماده دارد که تیپ فعال-منزوی در تیپ شناسی میلون را بازنمایی می‌کند. این افراد هم مانند افراد دارای اختلال شخصیت اسکیزوئید منزوی هستند اما به تماس با دیگران رغبت نشان می‌دهند و اگر مطمئن شوند که مورد اذیت، آزار و انتقاد دیگران قرار نمی‌گیرند مایل به پیدا کردن دوستان جدیدی برای خود هستند. تمایل به تنها بودن و انضباط در این افراد به دلیل ترس از انتقاد و مسخره شدن از جانب اطرافیان است.

مقیاس 2B (شخصیت افسرده): این مقیاس 15 ماده دارند و جنبه‌هایی از تیپ منفعل-منزوی از تیپ شناسی میلون را معرفی می‌کند. این مقیاس برای ارزیابی سبک شخصیت افسرده طراحی شده است که مستقل از افسردگی بالینی می‌باشد. مقیاس 2B با شخصیت اسکیزوئید و دوری گزین در بسیاری از جوانب مانند شاد نبودن، غمگینی، ناتوانی در لذت بردن شباهت دارند اما افراد مبتلا به اختلال شخصیت افسرده احساس ناتوانی قابل ‌توجهی در کسب لذت مجدد دارند.

مقیاس 3 (شخصیت وابسته): شخصیت وابسته دارای 16 گویه می‌باشد و جنبه‌های تیپ منفل و وابسته در تیپ شناسی میلون را منعکس می‌کند. افرادی که در این مقیاس نمره بالایی می‌آورند برای حمایت، راهنمایی و امنیت به دیگران متکی هستند. آن‌ها افرادی منفعل هستند که باید اطرافیان به آن‌ها راه را نشان دهند.

مقیاس 4 (شخصیت نمایشی): این مقیاس 17 ماده دارد و جنبه‌هایی از تیپ فعال و وابسته در تیپ شناسی میلون را ارزیابی می‌کند. این افراد مانند افراد شخصیت وابسته به دیگران متکی هستند اما خودشان فعال بوده و برای به دست آوردن توجه و محبت از طرف دیگران مهارت اجتماعی خوبی را نشان می‌دهند. در عین حال یک ترس پنهانی از مستقل عمل کردن دارند.

مقیاس 5 (شخصیت خودشیفته): این مقیاس 24 ماده دارد و جنبه‌های تیپ منفعل-مستقل در تیپ شناسی میلون را معرفی می‌کند. افراد شخصیت خودشیفته ازخود راضی متکبر و مغرور هستند و بیش از حد به خودشان ارزش می‌دهند. آن‌ها فقط به خود اهمیت می‌دهند و در صورتی در تعاملات اجتماعی شرکت می‌کنند که کسر شأن خود ندانند. اگر زمانی رفتاری خاضعانه داشته باشند تنها برای رسیدن به مقصد خود می‌باشد.

مقیاس 6 (شخصیت ضد اجتماعی): این مقیاس 17 ماده دارد و جنبه‌هایی از تیپ فعال-مستقل تیپ شناسی میلون را می‌سنجد. افرادی که در این مقیاس نمره بالایی کسب کنند رفتاری تهدید آمیز دارند. قوانین و مقررات اجتماعی را برای رسیدن به اهداف خود زیر پا می گذارند. مرتکب جرم و جنایت می‌شوند. به راحتی دروغ می‌گویند. رفتاری دورو دارند و از استثمار دیگران ترسی ندارند.

مقیاس 6B (شخصیت آزارگر): این مقیاس 20 ماده دارد و تیپ فعال-ناموفق از تیپ شناسی میلون را ارزیابی می‌کند. این مقیاس را به نام اختلال شخصیت پرخاشگر نیز می‌شناسند. افرادی که در این مقیاس نمره بالایی می‌گیرند پرخاشگر هستند و با خشونت کلامی و رفتاری دیگران را آزار می‌دهند. رفتار قدرت طلبانه دارند به گونه‌ای که حقوق دیگران را ضایع می‌کنند و به احساسات آن‌ها آسیب می‌رسانند.

مقیاس 7 (شخصیت اجباری): مقیاس شخصیت اجباری 17 ماده دارد و تیپ منفعل- دوسوگرا ازتیپ شناسی میلون را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. افراد با شخصیت اجباری رفتاری کمال گرایانه، منظم، رفتار مطیع، خشک و با تعصبی دارند که عواطف خود را سرکوب کرده و تقاضای بالایی از خود و دیگران دارند.

مقیاس 8A (شخصیت منفی گرا): این مقیاس ۱۶ ماده دارد که تیپ فعال-دوسوگرا در تیپ شناسی میلون می‌سنجد. افراد با شخصیت منفی گرا احساس گناه و شرمساری را تجربه می‌کنند که ناشی از خشم و لجبازی با اطرافیان است. آن‌ها عموما با خودشان در جنگ هستند این افراد در رابطه با دیگران بین اعتنا و بی‌اعتنایی دودل هستند.

مقیاس 8B (شخصیت خود ناکام ساز): این مقیاس ۱۵ ماده دارد و در تیپ شناسی میلون تیپ منفعل-ناراضی را معرفی می‌کند. افرادی که در این مقیاس نمره بالایی کسب کنند به دیگران اجازه می‌دهند تا از آنها بهره کشی کنم آن‌ها خود را لایق ناراحتی و شرمساری می‌دانند.

الگوی بالینی شدید شخصیت

مقیاس S (شخصیت اسکیزوتایپی): این مقیاس ۱۶ ماده دارد و آسیب ساختاری شدیدتری را مورد سنجش قرار می‌دهد. به طور کلی محتوای این ماده‌ها مربوط به انزوای بین فردی، ترجیح انزوای اجتماعی، رفتارهای وابسته، احساس کمرویی، ایده‌های موثر و آسیب شناسی می باشد. افرادی که در این مقیاس نمره بالایی کسب کنند معمولاً از نظر اجتماعی منزوی هستند وهیچ دلبستگی به روابط اجتماعی ندارند. همچنین از نظر هیجانی و عواطف در سطح پایینی قرار دارند. آن‌ها غالبا در افکار خود غرق می‌شوند. این افراد مستعد ابتلا به اسکیزوفرنی هستند.

مقیاس C (شخصیت مرزی): ۱۶ ماده دارد و محتوای ماده‌ها مرتبط با خشم، واکنش‌های جنجالی، رفتار های وابستگی، خلق بی ثبات و روابط بی‌ثبات می‌باشد. این افراد دارای احساسات منفی، ناراحتی، بد اخلاقی، اظطراب و افسردگی هستند. همچنین رفتارهای متناقضی را از خود نشان می‌دهند به نظر می‌رسد آنها دائماً به دنبال تایید و توجه دیگران هستند.

مقیاس P (شخصیت پارانوئید): این مقیاس ۱۷ ماده دارد و محتوای این ماده‌ها مربوط به حساسیت، گوش به زنگی در مورد آزار و اذیت، باورهای هذیانی، ایده‌های کنترل، نفوذ، شکایت و حالت تدافعی می‌باشد. این افراد در احساسات و الگو فکری خود حبس هستند و بر این باورند که دیگران می‌خواهند به آن‌ها آسیب برساند. این افراد از فرافکنی به عنوان مکانیزم دفاعیشان استفاده می‌کنند و افکاری خشک از خود نشان می‌دهند.

نشانگان بالینی

مقیاس A (اختلال اضطراب): این مقیاس ۱۴ ماده دارد و نشانه‌های اضطراب تعمیم یافته را مورد سنجش قرار می‌دهد. محتوای این ماده‌ها در مورد نگرانی، شکایت بدنی، دو دلی، گریه کردن و تنش عصبی می‌باشد.

مقیاس B (اختلال شبه جسمی): این مقیاس ۱۲ ماده دارد و نشانه‌های اضطراب را مورد سنجش قرار می‌دهد که ممکن است نشانه‌های جسمی و بدنی مرتبط جابجا شده باشند. محتوای ماده‌های این مقیاس با شکایت بدنی نامعلوم، تردید، دو دلی، خستگی، گریه و نگرانی همراه است.

مقیاس N (دو قطبی : اختلال مانیک): این مقیاس 13 ماده دارد و هیپومانی و برخی علائم مانیک شدیدتر را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. مقیاس N شامل ماده‌هایی در رابطه با انرژی زیاد، پرش افکار، عزت‌نفس افزایش یافته، تکانشی بودن و احساس بزرگ‌ منشی می‌باشد.

مقیاس D (اختلال افسرده خویی): این مقیاس ۱۴ ماده دارد و افسردگی با دوره دو ساله یا بیشتر را ارزیابی می‌کند. بیماران افسرده خو کارهای روزمره خود را علیرغم خلق افسرده شان انجام می‌دهند. محتوای ماده‌های مقیاس D فقدان انرژی، احساس دلسردی، بی‌احساسی، گریه زاری، شناخت تنفرآمیز و احساس گناه را شامل می‌شود.

مقیاس B (وابستگی به الکل): این مقیاس ۱۵ ماده دارد که ۶ ماده آن مستقیماً مربوط به سوء استفاده از الکل می‌باشد و 9 ماده دیگر به طورغیرمستقیم مرتبط با نوشیدن الکل می‌باشد. این ماده شامل خودخواهی، پرخاشگری، هنجارشکنی اجتماعی، دلیل تراشی و تکانشی بودن می‌باشد.

مقیاس T (وابستگی به مواد): این مقیاس ۱۴ ماده دارد و محتوای آن مربوط به سابقه سوء مصرف مواد در گذشته و در حال حاضر می‌باشد. ۶ ماده آن مستقیماً سوء مصرف مواد را مورد سنجش قرار می‌دهد و ۸ ماده به طور غیر مستقیم ارزیابی مشکلات قانونی، رفتارهای غیرهمدلانه، شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت، عدم پیروی از هنجارهای اجتماعی، اعمال ضد اجتماعی و دلیل تراشی را بر عهده دارد.

مقیاس R (اختلال استرس پس از حادثه): مقیاس R یک مقیاس جدید می‌باشد و در نسخه‌های قبلی تست میلون نیامده است. این مقیاس ۱۶ ماده دارد که محتوای ماده‌ها در رابطه با گزارش‌هایی از تروما، فلش بک‌ها، وحشت‌های شبانه و خاطرات دردناک می‌باشد.

نشانگان بالینی شدید

مقیاس S (اختلال تفکر): این مقیاس ۱۷ ماده دارد و اختلال تفکر با ماهیت سایکوتیک را ارزیابی می‌کند. این ماده‌ها با توهم‌ها، هذیان‌ها، افکار ناخواسته و ایده‌های نفوذ در ارتباط است. افرادی که در این مقیاس نمرات بالایی کسب می‌کنند غالباً رفتاری پیشگیرانه با عاطفه نامناسب از خود نشان می‌دهند. آنها گیج و واپس مانده به نظر می‌رسند. رفتاری عجیب، آشفته و ازهم گسیخته دارند. آن‌ها ممکن است به توهم یا هذیان و یا هر دو را تجربه کنند.

مقیاس CC (افسردگی اساسی): این مقیاس ۱۷ ماده دارد و محتوای ماده‌های آن با افکار خودکشی، علائم شناختی و نباتی افسردگی، احساس ناامیدی، ناتوانی درعملکرد وعدم احساس لذت همراه است.

مقیاس PH (اختلال هذیانی): این مقیاس ۱۳ ماده دارد که محتوای آن در رابطه با هذیان‌های بزرگ منشی، آسیب و گزند، گوش به زنگی بیش از حد می‌باشد. افرادی که در این مقیاس نمرات بالایی کسب می‌کنند احتمال تشخیص اختلال پارانوئید را نیز دریافت می‌کنند.

نتیجه گیری

تست میلون یکی از معتبرترین تست‌های شخصیت شناسی می‌باشد که متخصصان سلامت روان از آن برای تشخیص اختلالات شخصیتی کمک می‌گیرند. زمانی میتوان به نتیجه به دست آمده از این تست تکیه کرد که توسط یک روانشناس و یا متخصص اجرا و تفسیر شده باشد.

تست‌های روانشناسی دیگر: