تست میلون – کاربرد و معرفی مقیاس‌های آن

تصویری شماتیک از شخصیت‌شناسی

ویژگی‌ها و رفتارهایی که به‌صورت مکرر تکرار می‌کنیم، در قالب شخصیت نمایان می‌شود و اطرافیان ما را با این خصوصیت فردی می‌شناسند. برای سنجش ویژگی‌های شخصیتی، تست‌های روانی معتبری وجود دارد که یکی از آن‌ها تست میلون یا تست MCMI است که به تشخیص اختلالات شخصیتی کمک می‌کند. اگر شما نیز در این زمینه نیازمند اطلاعات بیشتر هستید، با ما همراه باشد. ما در این محتوا به این تست روانشناسی خواهیم پرداخت.

تست میلون چیست؟

تست‌های مختلفی در روانشناسی مانند تست mmpi و تست سلامت روان SCL-90 برای تشخیص شخصیت وجود دارد. دراین‌بین تست میلون یکی از بهترین تست‌ها است. تست میلون در سال ۱۹۷۷ توسط تئودور میلون طرح‌ریزی شد. این تست دارای ۱۷۵ سوال است و مقیاس‌های روایی و بالینی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

تست میلون برای تشخیص اختلالات شخصیتی بزرگسالان استفاده می‌شود و فرد آزمودنی باید حداقل ۱۴ سال سن داشته باشد. از تست میلون برای ازدواج نیز استفاده می‌شود. در واقع افراد با این تست شخصیت فرد مقابل خود را بررسی می‌کنند. تست میلون برای ازدواج می‌تواند نتایج بسیار کارآمدی داشته باشد.

تصویری نمادین از تفاوت شخصیت‌ها

مقیاس‌های بالینی در آزمون میلون

هر تست روان‌شناسی برای تشخیص نوع به‌خصوصی رفتارهای شخصیتی طراحی شده است. آزمایش میلون نیز برای جنبه‌های خاصی از شخصیت هر فرد گرفته می‌شود که در ادامه به این مقیاس‌های بالینی خواهیم پرداخت.

مقیاس 1 یا شخصیت اسکیزوئید

این مقیاس 16 ماده دارد که تیپ منفعل-منزوی تیپ‌شناسی میلون را مورد بررسی قرار می‌دهد. محتوای این 16 ماده با انزوای رفتاری، عدم احساس لذت، انضباط، اجتناب از روابط نزدیک، احساس پوچی، رفتارهای درون گرایانه، سرکوب عواطف، غیر مسئول بودن و ترجیح دادن تنهایی است.

افرادی که مبتلا به این اختلال شخصیتی باشند در لذت بردن یا احساس درد ناتوان هستند. این افراد غیر اجتماعی بوده و رفتاری سرد از خود نشان می‌دهند. همچنین نیازهای عاطفی اندکی دارند.

مقیاس A2 یا اجتنابی و دوری‌گزینی

این مقیاس نیز 16 ماده دارد که تیپ فعال-منزوی در تیپ‌شناسی تست میلون را بازنمایی می‌کند. این افراد هم مانند افراد دارای اختلال شخصیت اسکیزوئید منزوی هستند، اما به تماس با دیگران رغبت نشان می‌دهند و اگر مطمئن شوند که مورد اذیت، آزار و انتقاد دیگران قرار نمی‌گیرند، مایل به پیدا کردن دوستان جدیدی برای خود هستند. تمایل به تنها بودن و انضباط در این افراد به دلیل ترس از انتقاد و مسخره شدن از جانب اطرافیان است.

مقیاس 2B یا شخصیت افسرده

این مقیاس 15 ماده دارند و جنبه‌هایی از تیپ منفعل-منزوی از تیپ‌شناسی تست میلون را معرفی می‌کند. در واقع مقیاس 2B برای ارزیابی سبک شخصیت افسرده طراحی شده است که مستقل از افسردگی بالینی است. این مقیاس با شخصیت اسکیزوئید و دوری‌گزین در بسیاری از جوانب مانند شاد نبودن، غمگینی، ناتوانی در لذت بردن شباهت دارند، اما افراد مبتلا به اختلال شخصیت افسرده احساس ناتوانی قابل ‌توجهی در کسب لذت مجدد دارند.

مقیاس 3 یا شخصیت وابسته

شخصیت وابسته دارای 16 گویه است و جنبه‌های تیپ منفعل و وابسته در تیپ‌شناسی تست میلون را منعکس می‌کند. افرادی که در این مقیاس نمره بالایی می‌آورند برای حمایت، راهنمایی و امنیت به دیگران متکی هستند. آن‌ها افرادی منفعل هستند که باید اطرافیان به آن‌ها راه را نشان دهند.

مقیاس 4 یا شخصیت نمایشی

این مقیاس 17 ماده دارد و جنبه‌هایی از تیپ فعال و وابسته در تیپ‌شناسی تست MCMI را ارزیابی می‌کند. این افراد مانند افراد شخصیت وابسته به دیگران متکی هستند، اما خودشان فعال بوده و برای به دست آوردن توجه و محبت از طرف دیگران مهارت اجتماعی خوبی را نشان می‌دهند. در عین حال ترسی پنهانی از مستقل عمل کردن دارند.

مقیاس 5 یا شخصیت خودشیفته

این مقیاس 24 ماده دارد و جنبه‌های تیپ منفعل-مستقل در تیپ‌شناسی تست میلون را معرفی می‌کند. افراد شخصیت خودشیفته ازخودراضی، متکبر و مغرور هستند و بیش از حد به خودشان ارزش می‌دهند. آن‌ها فقط به خود اهمیت می‌دهند و در صورتی در تعاملات اجتماعی شرکت می‌کنند که کسر شأن خود ندانند. اگر زمانی رفتاری خاضعانه داشته باشند، تنها برای رسیدن به مقصد خود است.

مقیاس 6 یا شخصیت ضد اجتماعی

این مقیاس 17 ماده دارد و جنبه‌هایی از تیپ فعال-مستقل تیپ‌شناسی تست میلون را می‌سنجد. افرادی که در این مقیاس نمره بالایی کسب کنند، رفتاری تهدید آمیز دارند. همچنین قوانین و مقررات اجتماعی را برای رسیدن به اهداف خود زیر پا می گذارند. مرتکب جرم و جنایت می‌شوند. به راحتی دروغ می‌گویند. رفتاری دورو دارند و از استثمار دیگران ترسی ندارند.

مقیاس 6B شخصیت آزارگر

این مقیاس 20 ماده دارد و تیپ فعال-ناموفق از تیپ‌شناسی میلون را ارزیابی می‌کند. این مقیاس را به نام اختلال شخصیت پرخاشگر نیز می‌شناسند. افرادی که در این مقیاس نمره بالایی می‌گیرند، پرخاشگر هستند و با خشونت کلامی و رفتاری دیگران را آزار می‌دهند. به‌علاوه رفتار قدرت طلبانه دارند. به گونه‌ای که حقوق دیگران را ضایع می‌کنند و به احساسات آن‌ها آسیب می‌رسانند.

مقیاس 7 یا شخصیت اجباری

مقیاس شخصیت اجباری 17 ماده دارد و تیپ منفعل- دوسوگرا از تیپ‌شناسی میلون را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. افراد با شخصیت اجباری رفتاری کمال گرایانه، منظم، رفتار مطیع، خشک و با تعصبی دارند که عواطف خود را سرکوب کرده و تقاضای بالایی از خود و دیگران دارند.

مقیاس 8A یا شخصیت منفی گرا

این مقیاس ۱۶ ماده دارد که تیپ فعال-دوسوگرا در تیپ‌شناسی میلون را می‌سنجد. افراد با شخصیت منفی‌گرا احساس گناه و شرمساری را تجربه می‌کنند که ناشی از خشم و لجبازی با اطرافیان است. آن‌ها عموما با خودشان جنگ دارند و در رابطه با دیگران بین اعتنا و بی‌اعتنایی دودل هستند.

مقیاس 8B یا شخصیت خودناکام‌ساز

این مقیاس ۱۵ ماده دارد و در تیپ‌شناسی میلون تیپ منفعل-ناراضی را معرفی می‌کند. افرادی که در این مقیاس نمره بالایی کسب کنند به دیگران اجازه می‌دهند تا از آنها بهره‌کشی کنند. همچنین آن‌ها خود را لایق ناراحتی و شرمساری می‌دانند.

تصویری نمادین از تفاوت شخصیت‌ها

الگوی بالینی شدید شخصیت در تست میلون

در این قسمت آزمون شما را با الگوهای شدید شخصیتی آشنا خواهید کرد. در واقع این قسمت از تست می‌تواند الگوهای شدید شخصیتی را مشخص کند. در ادامه بیشتر با الگوهای بالینی شدید شخصیتی و نحوه تشخیص آن‌ها در آزمون آشنا خواهیم شد.

مقیاس S یا شخصیت اسکیزوتایپی

این مقیاس ۱۶ ماده دارد و آسیب ساختاری شدیدتری را مورد سنجش قرار می‌دهد. به‌طور کلی محتوای این ماده‌ها مربوط به انزوای بین فردی، ترجیح انزوای اجتماعی، رفتارهای وابسته، احساس کمرویی، ایده‌های موثر و آسیب‌شناسی است.

افرادی که در این مقیاس نمره بالایی کسب کنند معمولاً از نظر اجتماعی منزوی هستند و هیچ دلبستگی به روابط اجتماعی ندارند. همچنین از نظر هیجانی و عواطف در سطح پایینی قرار دارند. آن‌ها غالبا در افکار خود غرق می‌شوند و مستعد ابتلا به اسکیزوفرنی هستند.

مقیاس C یا شخصیت مرزی

این مقیاس ۱۶ ماده دارد و محتوای ماده‌ها مرتبط با خشم، واکنش‌های جنجالی، رفتارهای وابستگی، خلق بی‌ثبات و روابط بی‌ثبات است. این افراد دارای احساسات منفی، ناراحتی، بداخلاقی، اضطراب و افسردگی هستند. همچنین رفتارهای متناقضی را از خود نشان می‌دهند. به نظر می‌رسد آن‌ها دائماً به دنبال تایید و توجه دیگران هستند.

مقیاس P یا شخصیت پارانوئید

این مقیاس ۱۷ ماده دارد و محتوای این ماده‌ها مربوط به حساسیت، گوش به زنگی در مورد آزار و اذیت، باورهای هذیانی، ایده‌های کنترل، نفوذ، شکایت و حالت تدافعی است. این افراد در احساسات و الگو فکری خود حبس هستند و بر این باورند که دیگران می‌خواهند به آن‌ها آسیب برساند. این افراد از فرافکنی به عنوان مکانیزم دفاعیشان استفاده می‌کنند و افکاری خشک از خود نشان می‌دهند.

تصویری از تفاوت شخصیت‌ها در فردی عادی

نشانگان بالینی تست میلون

در این قسمت از آزمایش میلون با رفتاری شخصیتی فرد آشنا می‌شود. این رفتارها می‌تواند از اختلالات اضطرابی تا اعتیاد به الکل باشد. در ادامه بیشتر با این ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری آشنا می‌شویم و نحوه تشخیص آن را توسط تست میلون توضیح خواهیم داد.

مقیاس A یا اختلال اضطراب

این مقیاس ۱۴ ماده دارد و نشانه‌های اضطراب تعمیم یافته را مورد سنجش قرار می‌دهد. محتوای این ماده‌ها در مورد نگرانی، شکایت بدنی، دودلی، گریه کردن و تنش عصبی است. در واقع این مقیاس می‌تواند افراد مضطرب را شناسایی کند.

مقیاس B یا اختلال شبه جسمی

این مقیاس ۱۲ ماده دارد و نشانه‌های اضطراب را مورد سنجش قرار می‌دهد که ممکن است نشانه‌های جسمی و بدنی مرتبط جابجا شده باشند. محتوای ماده‌های این مقیاس با شکایت بدنی نامعلوم، تردید، دودلی، خستگی، گریه و نگرانی همراه است.

مقیاس N یا اختلال دو قطبی

این مقیاس 13 ماده دارد و هیپومانی و برخی علائم مانیک شدیدتر را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. مقیاس N شامل ماده‌هایی در رابطه با انرژی زیاد، پرش افکار، عزت‌نفس افزایش یافته، تکانشی بودن و احساس بزرگ‌ منشی است.

مقیاس D یا اختلال افسرده خویی

این مقیاس ۱۴ ماده دارد و افسردگی با دوره دو ساله یا بیشتر را ارزیابی می‌کند. بیماران افسرده‌خو کارهای روزمره خود را علیرغم خلق افسرده‌شان انجام می‌دهند. محتوای ماده‌های مقیاس D فقدان انرژی، احساس دلسردی، بی‌احساسی، گریه زاری، شناخت تنفرآمیز و احساس گناه را شامل می‌شود.

مقیاس B یا وابستگی به الکل

این مقیاس ۱۵ ماده دارد که ۶ ماده آن مستقیماً مربوط به سوء استفاده از الکل است و 9 ماده دیگر به‌طور غیر مستقیم مرتبط با نوشیدن الکل است. این ماده شامل خودخواهی، پرخاشگری، هنجارشکنی اجتماعی، دلیل‌تراشی و تکانشی بودن است.

مقیاس T یا وابستگی به مواد

این مقیاس ۱۴ ماده دارد و محتوای آن مربوط به سابقه سوء مصرف مواد در گذشته و در حال حاضر است. ۶ ماده آن مستقیماً سوء مصرف مواد را مورد سنجش قرار می‌دهد و ۸ ماده به‌طور غیر مستقیم ارزیابی مشکلات قانونی، رفتارهای غیر همدلانه، شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت، عدم پیروی از هنجارهای اجتماعی، اعمال ضد اجتماعی و دلیل تراشی را بر عهده دارد.

مقیاس R یا اختلال استرس پس از حادثه

مقیاس R یک مقیاس جدید است و در نسخه‌های قبلی تست میلون نیامده است. این مقیاس ۱۶ ماده دارد که محتوای ماده‌ها در رابطه با گزارش‌هایی از تروما، فلش بک‌ها، وحشت‌های شبانه و خاطرات دردناک است.

تصویری نمادین از تست شخصیت

نشانگان بالینی شدید در آزمون میلون

در این قسمت از آزمون میلون نشانگان بالینی شدید مورد سنجش قرار می‌گیرد. این امر به‌معنی ویژگی‌های شخصیتی است که می‌تواند تاثیر به سزایی در زندگی روزمره داشته باشد. در ادامه بیشتر با آن‌ها آشنا خواهیم شد.

مقیاس S یا اختلال تفکر

این مقیاس ۱۷ ماده دارد و اختلال تفکر با ماهیت سایکوتیک را ارزیابی می‌کند. این ماده‌ها با توهم‌ها، هذیان‌ها، افکار ناخواسته و ایده‌های نفوذ در ارتباط است. افرادی که در این مقیاس نمرات بالایی کسب می‌کنند غالباً رفتاری پیشگیرانه با عاطفه نامناسب از خود نشان می‌دهند. آن‌ها گیج و واپس‌مانده به‌نظر می‌رسند. رفتاری عجیب، آشفته و از هم گسیخته دارند و ممکن است توهم یا هذیان و یا هر دو را تجربه کنند.

مقیاس CC یا افسردگی اساسی

این مقیاس ۱۷ ماده دارد و محتوای ماده‌های آن با افکار خودکشی، علائم شناختی و نباتی افسردگی، احساس ناامیدی، ناتوانی درعملکرد و عدم احساس لذت همراه است. در واقع در این قسمت از آزمایش میلون افسردگی شدید مورد آزمایش قرار می‌گیرد.

مقیاس PH یا اختلال هذیانی

این مقیاس ۱۳ ماده دارد که محتوای آن در رابطه با هذیان‌های بزرگ‌منشی، آسیب و گزند، گوش به زنگی بیش از حد است. افرادی که در این مقیاس نمرات بالایی کسب می‌کنند، احتمال تشخیص اختلال پارانوئید را نیز دریافت می‌کنند. در این قسمت از تست میلون افراد مبتلا به اختلالات هذیانی را می‌سنجند.

نتیجه گیری

تست میلون یکی از معتبرترین تست‌های شخصیت شناسی است که متخصصان سلامت روان از آن برای تشخیص اختلالات شخصیتی کمک می‌گیرند. زمانی می‌توان به نتیجه به دست آمده از این تست تکیه کرد که توسط یک روانشناس و یا متخصص اجرا و تفسیر شده باشد.

تست‌های روانشناسی دیگر: