پروفایل

خانم فاطمه سادات فاطمی

Primary fields

نام خانم فاطمه سادات
نام خانوادگی فاطمی
لقب Fatemi
نام قابل نمایش خانم فاطمه سادات فاطمی
تحصیلات / زمینه فعالیت

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

زمینه فعالیت:
روانشناس کودک ، بازی درمانگر در زمینه اختلالات یادگیری ، بیش فعالی، مهارت فرزند پروری، درمان افسردگی، اضطراب ، اختلال پس از سانحه، وسواس کودکان