مشخصات خود را فراموش کردید ؟

مشاوران مرکز مشاوره شکرانه

خانم افسانه اعتمادی

دکتری روانشناسی

خانم الهه صادقلو

دکتری تخصصی روانشناسی سلامت

خانم بهناز عباسی راد

دکتری روانشناسی عمومی

خانم بهناز کمالی

دکتری روانشناسی عمومی

خانم طیبه قلی زاده

مدیر موسس و صاحب امتیاز مرکز دکترای روانشناسی عمومی

آقای محمد اسلامی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

آقای محمد غفاری خان

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

خانم الهه کرامتی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

خانم زهرا حسین زاده

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

خانم افسانه صدری

دانشجوی دکتری مردم‌ شناسی

آقای سعید اردستانی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

خانم راحله صادقی

کارشناس ارشد مشاور خانواده

خانم زینب حاجی خانیان

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

آقای رضا کوشکستانی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

خانم محبوبه رنجبردار

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

خانم نفیسه دهقان

کارشناس روانشناسی - بازی درمانگر کودک

آقای ژوبین محمد زاده

کارشناسی ارشد کودکان استثنایی

مرکز مشاوره شکرانه

بسیاری از افراد این روزها با مشکلات متعدد روحی و روانی مانند مشکلات جنسی، عاطفی، تربیتی و آموزشی و رفتاری مواجه هستند. مشکلات خانوادگی، افزایش آمار طلاق، رفتار نامناسب با کودکان و تربیت ناصحیح آن ها، افزایش امار رابطه های جنسی نامشروع و بیماری های جنسی از پس آن، رویارویی با افسردگی و اضطراب و تنش و استرس، بیماری و اختلالات دوران کودکی و نوجوانی و غیره همه و همه باعث شده اند تا نیاز به مشاوره و امور مربوط به روانشناسی در زمینه های مختلف بیش از پیش احساس شود. مرکز مشاوره شکرانه یکی از مراکز بزرگ مشاوره در شهر تهران می باشد که برای چندین سال است که در زمینه خدمات مشاوره، روانکاوی، روانشناسی، روانپزشکی و سایر امور مرتبط با آن خدمت رسانی می کند. همچنین علاوه بر خدمات به صورت مشاوره حضوری، مشاوره تلفنی و مشاوره اینترنتی برای کسانی که به دلایلی مانند زندگی در شهرستان یا خارج از کشور، امکان دسترسی و حضور در مرکز را ندارند نیز انجام می شود. این خدمات در تمامی روزهای هفته ارائه می شود.

بالا